معنی و ترجمه کلمه adaptor به فارسی adaptor یعنی چه

adaptor


اداپتور،تطبيق دهنده ،ماسوره ،سازوارگر،وفق دهنده ،جرح و تعديل کننده
علوم مهندسى : مبدل برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها