معنی و ترجمه کلمه addition resin به فارسی addition resin یعنی چه

addition resin


شيمى : بسيار افزايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها