طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه addorsed به فارسی addorsed یعنی چه

addorsed


پشت به پشت( نقش تزيينى در برجسته کارى و کنده کارى)
معمارى : پشت به پشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها