طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه address call sign به فارسی address call sign یعنی چه

address call sign


علوم مهندسى : معرف ادرس
علوم نظامى : رمز ادرس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها