طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه address modification به فارسی address modification یعنی چه

address modification


اصلاح نشانى ،پيرايش نشانى
کامپيوتر : اصلاح ادرس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها