معنی و ترجمه کلمه addressing mode به فارسی addressing mode یعنی چه

addressing mode


وضعيت ادرس دهى
کامپيوتر : باب نشان دهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها