طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adective modifier به فارسی adective modifier یعنی چه

adective modifier


فرع وصفى ،فرع اسم يا ضمير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها