طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adenine به فارسی adenine یعنی چه

adenine


(ش ).نوعى بازپورين بفرمولC5H5N5

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها