طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adh (anti-diuretic hormone) به فارسی adh (anti-diuretic hormone) یعنی چه

adh (anti-diuretic hormone)


روانشناسى : هورمون کاهنده ادرار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها