معنی و ترجمه کلمه adjudicate به فارسی adjudicate یعنی چه

adjudicate


فتوى دادن ،حکم کردن ،مقرر داشتن ،فيصل دادن ،داورى کردن ،احقاق کردن
ورزش : تشخيص برنده دريک بازى نيمه تمام باتوجه به بهترين حرکات ممکن طرفين توسط داور ذى صلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها