طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه admire به فارسی admire یعنی چه

admire


پسند کردن ،تحسين کردن ،حظ کردن ،(م.م ).مورد شگفت قراردادن ،درشگفت شدن ،تعجب کردن ،متحير کردن ،متعجب ساختن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها