معنی و ترجمه کلمه aduacent sound به فارسی aduacent sound یعنی چه

aduacent sound


الکترونيک : صداى مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها