معنی و ترجمه کلمه advance point به فارسی advance point یعنی چه

advance point


گروه نوک ،قسمت سر جلودار
علوم نظامى : قسمت نوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها