معنی و ترجمه کلمه adverse balance به فارسی adverse balance یعنی چه

adverse balance


موازنه منفى
بازرگانى : مانده منفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها