معنی و ترجمه کلمه advertent به فارسی advertent یعنی چه

advertent


متوجه ،دقيق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها