معنی و ترجمه کلمه aerial platform به فارسی aerial platform یعنی چه

aerial platform


سکوى مخصوص بارريزى هوايى
علوم نظامى : سکوى مخصوص پرتاب بار با چتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها