طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aerial port squadron به فارسی aerial port squadron یعنی چه

aerial port squadron


گردان عمليات بارانداز هوايى
علوم نظامى : گردان بارانداز هوايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها