معنی و ترجمه کلمه aeroballistics به فارسی aeroballistics یعنی چه

aeroballistics


فن پرتاب گلوله يا موشک در فضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها