طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aerodrome به فارسی aerodrome یعنی چه

aerodrome


فرودگاه هواپيما،پروازگاه
علوم نظامى : فرودگاه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها