طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aerodynamic mean chord (amc) به فارسی aerodynamic mean chord (amc) یعنی چه

aerodynamic mean chord (amc)


علوم هوايى : وتر متوسط ايروديناميکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها