طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aeronautics به فارسی aeronautics یعنی چه

aeronautics


دانش هوانوردى
علوم هوايى : علم هوانوردى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها