معنی و ترجمه کلمه aesthetic به فارسی aesthetic یعنی چه

aesthetic


وابسته به زيبايى ،مربوط به علم( محسنات)،ظريف طبع
کامپيوتر : زيبايى شناختى
عمران : زيباشناسى ساختمان
روانشناسى : زيبايى شناختى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها