معنی و ترجمه کلمه aesthetic به فارسی aesthetic یعنی چه

aesthetic


وابسته به زيبايى ،مربوط به علم( محسنات)،ظريف طبع
کامپيوتر : زيبايى شناختى
عمران : زيباشناسى ساختمان
روانشناسى : زيبايى شناختى

کلمات مشابه به aesthetic


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها