معنی و ترجمه کلمه affect structure به فارسی affect structure یعنی چه

affect structure


روانشناسى : ساخت عاطفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها