طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه affected به فارسی affected یعنی چه

affected


ساختگى ،اميخته با ناز و تکبر،تحت تاثير واقع شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها