طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه affectedly به فارسی affectedly یعنی چه

affectedly


از روى ظاهر سازى ،بطور ساختگى ،با حالت بخود گرفته

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها