معنی و ترجمه کلمه affective congruency به فارسی affective congruency یعنی چه

affective congruency


روانشناسى : همخوانى عاطفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها