معنی و ترجمه کلمه aft spring به فارسی aft spring یعنی چه

aft spring


طناب شماره چهار
علوم دريايى : اسپرينگ پاشنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها