طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه aftectedness به فارسی aftectedness یعنی چه

aftectedness


بخودبستگى ،ظاهرسازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها