معنی و ترجمه کلمه after bottom center (abc) به فارسی after bottom center (abc) یعنی چه

after bottom center (abc)


علوم هوايى : تعداد درجات گردش ميل لنگ بعد از گذشتن پيستون از نقطه مرگ پايين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها