طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه agitator به فارسی agitator یعنی چه

agitator


همزن ،اشوبگر،اسباب بهم زدن مايعات
علوم مهندسى : محرک
عمران : دستگاه بهم زن
معمارى : بهمزن
شيمى : همزن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها