طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه agnize به فارسی agnize یعنی چه

agnize


برسميت شناختن ،اقرار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها