معنی و ترجمه کلمه agricultural cooperatives به فارسی agricultural cooperatives یعنی چه

agricultural cooperatives


بازرگانى : تعاونى هاى کشاورزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها