معنی و ترجمه کلمه air consignnment note به فارسی air consignnment note یعنی چه

air consignnment note


بازرگانى : قبض حمل هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها