طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه air ground system به فارسی air ground system یعنی چه

air ground system


علوم نظامى : سيستم عمليات مشترک زمينى و هوايى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها