طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه air hose coupling به فارسی air hose coupling یعنی چه

air hose coupling


علوم مهندسى : دستگاه نشان دهنده ازدياد باد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها