معنی و ترجمه کلمه air movement section به فارسی air movement section یعنی چه

air movement section


قسمت حرکات هوايى
علوم نظامى : قسمت کنترل عبور و مرور هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها