معنی و ترجمه کلمه aircraft arresting gear به فارسی aircraft arresting gear یعنی چه

aircraft arresting gear


علوم نظامى : جعبه دنده دستگاه مهار هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها