طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alcoholic dementia به فارسی alcoholic dementia یعنی چه

alcoholic dementia


روانشناسى : زوال عقل الکلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها