طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alcoholic fermentation به فارسی alcoholic fermentation یعنی چه

alcoholic fermentation


شيمى : تخمير الکلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها