طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alcoholic به فارسی alcoholic یعنی چه

alcoholic


الکلى ،داراى الکل ،معتاد بنوشيدن الکل
قانون ـ فقه : دائم الخمر
روانشناسى : الکلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها