معنی و ترجمه کلمه algolagnia به فارسی algolagnia یعنی چه

algolagnia


(ر.ش ).لذت بردن از درد و رنج( مازوشيسم)
روانشناسى : درد دوستى جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها