معنی و ترجمه کلمه algophobia به فارسی algophobia یعنی چه

algophobia


ترس از درد
روانشناسى : درد هراسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها