طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alicyclic hydrocarbon به فارسی alicyclic hydrocarbon یعنی چه

alicyclic hydrocarbon


شيمى : هيدروکربن اليسيکليک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها