طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه all of a sudden به فارسی all of a sudden یعنی چه

all of a sudden


ناگهان ،ناگاه ،بطور ناگهانى ،غفلت ،يک مرتبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها