معنی و ترجمه کلمه all weather fighter به فارسی all weather fighter یعنی چه

all weather fighter


هواپيمايى که در هر گونه شرايط جوى قادر به عمل باشد
علوم نظامى : هواپيماى همه هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها