معنی و ترجمه کلمه allowed quantum state به فارسی allowed quantum state یعنی چه

allowed quantum state


شيمى : حالت کوانتومى مجاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها