طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه almighty به فارسی almighty یعنی چه

almighty


قادرمطلق ،توانا برهمه چيز،قدير،خدا(با)the

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها