طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alterable memory به فارسی alterable memory یعنی چه

alterable memory


حافظه تغييرپذير
کامپيوتر : حافظه اصلاح پذير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها