طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alternate aerodrome به فارسی alternate aerodrome یعنی چه

alternate aerodrome


فرودگاه يدکى
علوم نظامى : منطقه فرود يدکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها