طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه alternating current instrument به فارسی alternating current instrument یعنی چه

alternating current instrument


الکترونيک : سنجه جريان متناوب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها